Početna

DOLAZAK NOVIH PRVAŠIĆA!

Četvrtak, 11.9.2014. u 8 sati!

SVI STE DOBRODOŠLI. VIDIMO SE:)

EURITMIJSKA BAJKA 6 LABUDOVA

Osnovna waldorfska škola u Rijeci

Osnovna waldorfska škola u Rijeci je osmogodišnja osnovna škola koja radi po Nastavnom planu i programu waldorfske škole u Hrvatskoj kojeg je donijelo Ministarstvo Prosvjete i športa. Osnovalo ju je 2000.godine Društvo prijatelja waldorfske pedagogije, udruga građana, koja je osnivač i Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila. Zadatak udruge je promicanje i razvoj waldorfske pedagogije u Županiji primorsko-goranskoj.

dan

Naša Facebook stranica

youtube-logo-57