Početna

DOLAZAK NOVIH PRVAŠIĆA!

Četvrtak, 11.9.2014. u 8 sati!

SVI STE DOBRODOŠLI. VIDIMO SE:)

EURITMIJSKA BAJKA 6 LABUDOVA

dan

U prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2014./2015.  upisuju se djeca koja do 01. travnja 2014. godine imaju navršenih šest
godina života, i to djeca rodena od 1. travnja 2007. godine do 31. ožujka 2008. godine, kao i djeca kojoj je prošle školske godine odgoden upis u osnovnu školu ili iz drugih razloga nisu
upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.
Iznimno se u prvi razred osnovne škole mogu upisati djeca rodena od 01. travnja 2008. godine do 31. kolovoza 2008. godine, koja ce šest godine života navršiti do 31. kolovoza 2014. godine.

Prijave djece za upis provodi se tijekom cijele školske godine.

Roditelj odnosno skrbnik/ca koji želi upisati dijete rodeno od 01. travnja 2008. do 31. kolovoza 2008., podnosi zahtjev za prijevremeni upis djeteta Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Rijeka, Riva 10, ili osobno ili putem pošte.
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji donosi rješenje o prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole za pojedino dijete.

Roditelj odnosno skrbnik/ca može upisati dijete u školu kojoj ne pripada po upisnom podrucju ako to ne izaziva povecanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, medunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivac druga pravna ili fizicka osoba.

Osnovna waldorfska škola u Rijeci

Osnovna waldorfska škola u Rijeci je osmogodišnja osnovna škola koja radi po Nastavnom planu i programu waldorfske škole u Hrvatskoj kojeg je donijelo Ministarstvo Prosvjete i športa. Osnovalo ju je 2000.godine Društvo prijatelja waldorfske pedagogije, udruga građana, koja je osnivač i Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila. Zadatak udruge je promicanje i razvoj waldorfske pedagogije u Županiji primorsko-goranskoj.

Naša Facebook stranica

youtube-logo-57